นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชม “นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์”

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม “นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์” ร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านศิลปะประเภทต่างๆ และกิจกรรมการเพ้นท์เซรามิคเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่และสืบสานความรู้ด้านศิลปะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กำหนดจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง