นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และคณะผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562 อะไรๆ ก็หมู..." ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562