นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคณะผู้นำชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ, นายสุบิน ชุ่มตา นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง, ผู้แทนสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และ บริษัท ศิรินาวิน จำกัด ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562 อะไรๆ ก็หมู..." ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562