นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวลำปาง เฝ้ารับเสด็จ

เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามการดำเนินงาน เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง