นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมเปิดให้บริการ “มิวเซียมลำปาง”

เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดพิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนายแบบ นางแบบ การแสดงความสามารถของเด็กๆ บนเวที กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน การแข่งขันสร้างโมเดลสำเร็จรูป การละเล่นพื้นเมืองของเด็กไทย พร้อมเปิดให้บริการมิวเซียมลำปาง เป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนชาวลำปาง จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้ามิวเซียมลำปาง พร้อมร่วมกิจกรรมรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายตลอดทั้งงาน