นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล นำโดยนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง และบุคลากรในสังกัด กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบริบทของชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง