นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลนครลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี นำโดยนายนิวัฒน์ เฉินบำรุง ประธานสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลนครลำปางเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบริบทของชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง