นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวรายงานต่อ นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะต้นทาง โดยใช้หลักในการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีระยะเวลาขับเคลื่อนแผนตั้งวันที่ 9 มกราคม – 9 มีนาคม 2562 รวม 60 วัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการ Kick Off การดำเนินการตามแผนฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในพื้นที่ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะไปตามถนนบุญวาทย์ ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 9 มกราคม 2562