นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ “มิวเซียมลำปาง”

มิวเซียมลำปางคึกคัก ภาพบรรยากาศชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นับร้อยคน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ “มิวเซียมลำปาง” ชมนิทรรศการถาวรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองลำปาง ทั้ง 16 ห้อง นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องผ้าล้านนา เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน ซิ่นตีนจกลำปาง และนิทรรศการหมุนเวียน เรื่องสลุงหลวง งานบุญของชาวนครลำปาง 

มิวเซียมลำปาง ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางเก่าจังหวัดลำปาง ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-237237 ต่อ 3207 และ Facebook : มิวเซียมลำปาง เว็บเพจ MuseumLampang