นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าเยี่ยมคารวะ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562