นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 โดยมีผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กว่า 200 คน ร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง