นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

นายสิปปภาส บำราบ ผู้จัดการโครงการคอนโดดรีม ลำปาง บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

น.ส.สิริลักษณ์ เวชกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

 

 

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง