เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เปิดพื้นที่หน้าอาคารดับเพลิง ให้ชาวนาจำหน่ายข้าว

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวนา ตามโครงการ ข้าว ล้ำ ลำ โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา คนลำปางไม่ทิ้งกัน ของจังหวัดลำปาง โดยสินค้าที่ชาวนานำมาจัดจำหน่ายประกอบด้วย

- ข้าวเหนียว (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 25 บาท
- ข้าวจ้าวหอมมะลิ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
- ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 70 บาท
- ข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 50 บาท
- ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 85 บาท
- และผัก ผลไม้ตามฤดูกาล

เทศบาลฯ เปิดพื้นที่หน้าอาคารดับเพลิง ให้ชาวนาจำหน่ายข้าว