นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีก๋านจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ดังกำหนดการนี้