นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เต็กก่า (จีหน่ำเกาะ) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เต็กก่า (จีหน่ำเกาะ) ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งออกเป็น ทุนระดับประถมศึกษา 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 150,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 125 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวม 187,500 บาท และเงินสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 377,500 บาท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เต็กก่า (จีหน่ำเกาะ)