นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการ KICK OFF โครงการก่อสร้างฯ เคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการ KICK OFF โครงการก่อสร้างฯ เคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ร่วมรับฟังการบรรยายถึงความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ ก่อนรับชมการเริ่มงานดันท่อสายงานระบบไฟฟ้าใต้ดินพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หน้ามิวเซียมลำปาง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป