นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ วัดศรีบุญโยง

รายละเอียดเพิ่มเติม