นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะแบบครบวงจร ของเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะแบบครบวงจร ของเทศบาลนครลำปางนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายสมศักดิ์ กล้าสุคนธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง พร้อมบุคลากรในสังกัดกว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะแบบครบวงจร ของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม