นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่ถนนลำปาง-แม่ทุ ถึงบ้านเลขที่ 16 ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา  เป็นผู้รับจ้าง