นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง-กฟภ.ลำปาง เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลมตร

เทศบาลนครลำปาง-กฟภ.ลำปาง เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลมตร โดยใช้วิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นแบบดันท่อลอด (HDD) และวิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงต่ำเป็นแบบขุดเปิดผิวการจราจร โดยมีแนวท่อร้อยสายระบบแรงต่ำอยู่ด้านริมฟุตบาทของทั้งสองฝั่งถนน เพื่อจ่ายไฟผ่านบ่อพักสายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แนวท่อร้อยสายระบบแรงสูงอยู่บริเวณกลางถนน สำหรับการก่อสร้างบ่อพักสาย ใช้วิธีการหล่อสำเร็จจากนอกพื้นที่แล้วนำมาวางบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระยะเวลาการขุดเปิดผิวการจราจรและปิดกั้นการจราจรให้น้อยลง

      ในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการขุดเปิดผิวการจราจรและปิดการจราจรบางส่วน โดยในขณะนี้ได้เร่งดำเนินการ 2 ช่วง คือ สี่แยกหน้าธนาคารออมสินสาขาลำปาง และ หน้าร้านแสงฟ้าพาณิชย์ จึงขอความร่วมมือชาวลำปางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม