นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาลำปางและสาขาสบตุ๋ย และร้านไทวัสดุ สาขาลำปาง ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม