นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)