นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาลหลักเมืองลำปาง ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวละกอนลำปาง

กว่าจะมาเป็น ศาลหลักเมืองลำปาง
ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวละกอนลำปาง

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา... มุ่งสู่นครแห่งนวัตกรรมวิถีต่อไป "ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง"