นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จังหวัดลำปาง” ณ ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง

30 ม.ค. – 3 ก.พ. นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จังหวัดลำปาง” ณ ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ภายในงานพบกับการจำหน่ายอาหารและของดีจากทั่วประเทศ การแสดงดนตรี และการแสดงบอลลูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Food Tourism เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคน สร้างงาน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป