นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง “เปิดรับสมัคร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)

4 – 8 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง “เปิดรับสมัคร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-820090 ต่อ 20-23