นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.3100 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย งานจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงซอย 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 44 ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เจริญพาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง