นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันทหารผ่านศึก”

นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” เพื่อร่วมกันสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผู้ที่เสียสละชีวิตในสมรภูมิรบ ปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี