นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“มิวเซียมลำปาง” นิทรรศการถาวร แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเมืองลำปาง

เทศบาลนครลำปาง และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เปิดให้บริการ “มิวเซียมลำปาง” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวลำปาง เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยว กว่า 3,797 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเมืองลำปาง ทั้ง 16 ห้องการแสดงภายในมิวเซียมลำปาง กันอย่างคับคั่ง