นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเชิดเสือ – สิงโตทอง ประจำปี 2562 เพื่อคารวะและอวยพรปีใหม่แก่ชาวลำปาง อันเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง