นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ปั่นจักรยาน” รณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ร่วมปั่นจักรยานเข้าทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด กวาดกำจัดขยะภายในชุมชนป่าขาม 1 กำหนดนัดรวมพลพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง