นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และภรรยา นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวที่เข้ากิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน และทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด กวาดกำจัดขยะภายในชุมชนป่าขาม 1 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562