นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน