เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่องบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงาน “นิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่องบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ” โดยมี ฯพณฯไพโรจน์ โล่สุนทร นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ นายธีรเดช จังตระกูล นายเจษฎา เกษมธนาการ ร่วมเป็นประธานจัดงานขึ้น เพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อเกษม เขมโก พระเกจิคณาจารย์ในจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ตลอดจนเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง และสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยมแฝด สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

นิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่องบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ