เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิ่งชมเมืองเก่า (Run Through the Old Town) “รัน ม้า ลำปาง”

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รองและกลุ่มจังหวัดตามแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2559 (12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่พื้นที่ 12 จังหวัด ที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก และก่อให้เกิดรายได้ไปยังจังหวัดทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดลำปาง ถือเป็น 1 ใน 12 เมืองที่ต้องห้าม...พลาด Plus นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดลำปาง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานแห่งใหม่ “ททท. สำนักงานลำปาง” ททท. จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และนิตยสาร a day (อะเดย์) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดมหกรรมวิ่ง “HUMAN RUN” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2014 จัดมหกรรมวิ่ง “HUMAN RUN ON TOUR” ซึ่งถือเป็นการออนทัวร์ครั้งแรก ของมหกรรมวิ่ง “HUMAN RUN”

มหกรรมวิ่ง “HUMAN RUN ON TOUR” ณ จังหวัดลำปาง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งชมเมืองเก่า” (Run Through the Old Town) รันม้าลำปาง ที่โดดเด่นด้วยเส้นทางวิ่งชมเมืองเก่า ที่มีบ้านเรือน วัดวาอาราม ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและมีเอกลักษณ์ ได้ร่วมย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์แผ่นดิน 3 ราชวงศ์แห่งล้านนา และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของนครลำปาง “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่ารักๆ มากมาย ตั้งแต่ผู้คน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาหารถิ่น รถม้า และช้างไทย โดยแบ่งเส้นทางการวิ่งเป็น 3 ระยะ คือ Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ทุกการสมัครของนักวิ่ง หัก 100 บาท บริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาลช้าง ของ “สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ” จ.ลำปาง เพื่อร่วมดูแลรักษาและอนุรักษ์ช้างไทยให้ดำรงค์คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญการเดินทางท่องเที่ยวแบบลดมลพิษ โดยนำพนักงาน ททท. ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์จิตอาสา “วิ่งเก็บขยะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นแบบอย่างให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวแบบมีจิตสำนักและรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

วิ่งชมเมืองเก่า (Run Through the Old Town) “รัน ม้า ลำปาง”