เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝายรวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ SCG ลำปาง

ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน