เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พ.ย. 59 เตรียมเปิดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารดับเพลิง ให้พี่น้องชาวนาจำหน่ายข้าว

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พี่น้องชาวนานำข้าว ไข่ไก่ ผักและผลไม้ตามฤดูกาล มาขาย เพื่อช่วยเหลือชาวนาในกรณีราคาข้าวตกต่ำ ตามโครงการ ข้าว ล้ำ ลำ โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา คนลำปางไม่ทิ้งกัน ของจังหวัดลำปาง

โดยสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายประกอบด้วย
- ข้าวเหนียว (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 25 บาท
- ข้าวจ้าวหอมมะลิ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
- ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 70 บาท
- ข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 50 บาท
- ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 85 บาท
- และผักตามฤดูกาล

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันช่วยเหลือ อุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวนาจังหวัดลำปาง ได้บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป