นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

ช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค.62 ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา จำนวน 117 คน มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองลำปาง มิวเซียมลำปางเราค่ะ บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน