นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

ช่วงบ่ายวันที่ 6 มี.ค.62 กราบนมัสการพระคุณเจ้า และต้อนรับคณะผู้สูงอายุตำบลสบป้าด จ.ลำปาง 35 คน เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง