นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าทำงานในวันที่ 10 มี.ค. 2562

เทศบาลนครลำปาง กำชับผู้รับจ้างโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์รดน้ำบริเวณก่อสร้างตลอดเส้นทางแก้ไขปัญหาฝุ่นวันละสามเวลา และแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าทำงานในวันที่ 10 มี.ค. 2562 โดยใช้เครื่องดันท่อร้อยสายไฟแรงสูงช่วงตั้งแต่ร้านสยามชัยถึงแยกวัดสวนดอก เวลา 9.00-21.00 น. และขุดจมบ่อพักสายไฟแรงต่ำช่วงธนาคารออมสินถึงแยกศาลากลางเวลา 9.00-21.00น. ผู้ใช้รถใข้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.