นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

ช่วงเช้าวันที่ 8 มี.ค.62 ต้อนรับศูนย์เด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 57 คน เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้องๆได้ซึมซับเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองลำปาง