นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆ”คึกคักทุกวัน”มิวเซียมลำปาง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา...มุ่งสู่นครแห่งการเรียนรู้ต่อไป