นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ปี 3” ผู้นำชุมชนตอบรับเข้าร่วม 43 ชุมชน

วันนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ์ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2562 สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลถนนและพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในชุมชน หน้าบ้านภายในชุมชน โดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง ให้มีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่และเป็นระเบียบ ซึ่งผู้นำชุมชนสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562 นี้ ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้เชิญวิทยากรมาแนะนำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชน และแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดให้แก่ที่ประชุมด้วย โดยการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดชุมชนน่าอยู่ และการประกวดครัวเรือนน่ามอง

สำหรับการประกวดชุมชนน่าอยู่นั้น ชุมชนที่จะเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง มีความยาวถนนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 เมตรและจะต้องมีครัวเรือนรอบถนนไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล 7 รางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1,2,3และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับรับโล่ห์และได้สิทธิพิเศษในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 / 500,000 / 300,000 /100,000 บาท ตามลำดับในปีงบประมาณ 2563
การประกวดครัวเรือนน่ามอง ครัวเรือนที่เข้าร่วมจะต้องเป็นครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งโดยเทศบาลนครลำปางเท่านั้น และครัวเรือนใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนน่ามอง ประกอบด้วยรางวัลที่ 1/2/3และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000/2,000/1,000/500 ตามลำดับ

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบนโยบายต่อผู้นำชุมชนในการเข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ว่า “ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆในชุมชนจึงได้ทราบถึงความคืบหน้าและผลกระทบจากการดำเนินงานมากมาย จึงขอฝากไปยังผู้นำชุมชนทุกท่านให้ทำการตรวจสอบและหาข้อมูลในแต่ละโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาชุมชน เพื่อจะได้เป็นการสร้างเสริมให้ชุมชนมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต้องการอย่างแท้จริง และที่สำคัญอยากให้ผู้นำชุมชนได้เข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนชุมชนอย่างถ่องแท้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองครั้งนี้”