นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแบบนั่ง (วีลแชร์)

เทศบาลนครลำปาง โดยนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแบบนั่ง (วีลแชร์) จำนวน 2 คัน เก้าอี้ล้อเข็นพร้อมคันโยก จำนวน 1 คัน และเงินสนับสนุนกว่า 2,000 บาท จาก นายวิชญ วีระขจร นายองอาจ ศรีสิทธิรักษ์ และครอบครัวชัยรัตนางค์กูล ที่มอบให้กับเทศบาลนครลำปาง เพื่อนำไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป