นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2562” ร่วมพบปะพูดคุยและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน ในชุมชนนาก่วมใต้, เรื่องความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่, เรื่องการดูแลสุขภาพจิต ในชุมชนหัวเวียง ตลอดจนแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง ในปี 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ งานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี สะพานรัษฎาภิเศก งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ฯลฯ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง