นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ “ปิดการจราจร” งานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี

เทศบาลนครลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ “ปิดการจราจร” เพื่อจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา ดังนี้...

ปิดการจราจร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง จากสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง สะพานช้างเผือก
ในวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. เวลา 17.00 - 22.30 น.

ปิดการจราจร บริเวณสามแยกวัดคะตึกเชียงมั่น ถึง หัวสะพานรัษฎา ฝั่งตลาดรัษฎา
วันที่ 30 มี.ค. เวลา 15.00 – 22.30 น.
วันที่ 31 มี.ค. เวลา 06.00 – 08.00 น. และ 15.00 – 22.30 น.
วันที่ 1 – 2 เม.ย. เวลา 17.00 – 22.30 น.