นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี อ่านสารวันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคมนี้ จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี อ่านสารวันท้องถิ่นไทย จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย