นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนพหลโยธิน ซอย 6 ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง