นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดจากการทำงานก่อสร้าง

เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนกับทางเทศบาลถึงปัญหาฝุ่นและถนนชำรุดที่เกิดจากงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน เทศบาลจึงได้ประสานให้ทางผู้ควบคุมงานของ กฟภ. สั่งให้ผู้รับจ้างพักการทำงานจมบ่อแรงต่ำ, แรงสูง และดันท่อร้อยสายไฟ บริเวณถนนบุญวาทย์ทั้งหมด เพื่อทำการเคลียร์และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดจากการทำงานก่อสร้างดังกล่าวให้เรียบร้อย ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ในส่วนของการรดน้ำแก้ไขปัญหาฝุ่นนั้น ทาง บริษัทผู้รับเหมายังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง.