นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

วันที่ 14 มี.ค.62 มิวเซียมลำปางต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรวม โรงเรียนบ้านแม่ตา จ.ลำปาง จำนวน 121 คน ได้มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองลำปาง