นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสมเกรียติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน) ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย